AntyBudynek.pl

Przeglądając ostatnio serwis TVN24 natrafiłem na informację wideo o bardzo interesującej inicjatywie. Antybudynek.pl to witryna, na której niepełnosprawni umieszczają fotografie miejsc, po których trudno im się poruszać (np. wysokie krawężniki) lub, do których nie mogą się dostać (brak podjazdów, wind, itp.).

Organizatorem tej kampanii społecznej jest Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Społecznych “Wspólnota” z Łazisk.

Na specjalnej stronie serwisu Antybudynek.pl dowiecie się jakie warunki musi spełniać zdjęcie i na jaki adres należy je przesłać, aby znalazło się w galerii.

Pomysłodawcy serwisu mają nadzieję, że po ujawnieniu takich miejsc zostaną one dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, co również zostanie pokazane w serwisie, a obiekt ten zniknie z czarnej listy.

Osobiście obawiam się niestety, że największy problem z przebudową będzie z miejscami historycznymi, nad którymi pieczę sprawuje konserwator zabytków (o czym wspomina Szanowna Pani Pełnomocnik z poznańskiego magistratu). Mimo wszystko jednak życzę, żeby chociaż część z pokazanych w galerii miejsc doczekała się remontu pod kątem osób mających problemy z poruszaniem się, nie tylko niepełnosprawnych, ale np. matek z dziećmi na wózkach.