Waluta kredytu mieszkaniowego

Waluta kredytu mieszkaniowego

Złoty czy obca waluta? Oto jest pytanie. Obecnie najpopularniejszą kredytową walutą jest frank szwajcarski i euro. Obie te waluty charakteryzują się dość niskimi stopami procentowymi, co oznacza, że oprocentowanie kredytów w nich jest niższe niż w złotych. Różnica w miesięcznej racie przy dużych kwotach między kredytem w złotówkach a we frankach lub euro mogą sięgać nawet kilkuset złotych. Jednak kredyt w obcej walucie wiąże się także z ryzykiem, szczególnie zmianą kursu walut (CHF lub EUR). Gdy kurs waluty w stosunku do złotego wzrośnie, rata kredytu i kwota zadłużenia zwiększy się. Natomiast przy umocnieniu złotówki rata i zadłużenie będą mniejsze. Kursy walut są nieprzewidywalne i najbezpieczniejszą walutą jest polski złoty. Drugie zagrożenie to zmienność oprocentowania. Obecnie oprocentowanie w CHF i w EUR jest niższe niż w PLN, jednak za jakiś czas sytuacja może ulec zmianie. Istotną sprawa jest dodatkowy koszt kredytu walutowego związany ze spreadem. Spread jest różnicą między kursem kupna waluty a kursem sprzedaży w banku udzielającym kredytu. Przeważnie kwota kredytu jest przeliczana ze złotówek na walutę obcą po kursie kupna, zaś kredyt spłacany po kursie sprzedaży. Wtedy to kwota zadłużenia już na samym początku jest wyższa. Obecnie banki dają kredytobiorcom możliwość spłaty rat bezpośrednio w walucie, dzięki czemu kredytobiorca może kupować franki lub euro nie w banku, w którym posiada kredyt, lecz np. w kantorze, gdzie spread jest niższy.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

Comments

comments