Jak wziąć kredyt przed Internet?

Jak wziąć kredyt przed Internet?

W ostatnich latach na terenie kraju rozpoczęło swoją działalność bardzo wiele banków nowoczesnych, które umożliwiają dostęp do konta przez Internet. W większości z tych banków za pomocą Internetu możliwe jest wykonywanie operacji i dokonywanie szeregu dyspozycji. W ostatnich latach możliwe jest także wzięcie kredytu przez Internet. Jak to się odbywa? Otóż klient banku najpierw musi się zalogować na swoje konto i wtedy wejść w specjalną zakładkę, w której możliwe jest złożenie wniosku o kredyt. W tym internetowym wniosku klient wpisuje o jaką sumę pieniędzy się ubiega oraz na jaki czas jego kredyt ma być rozłożony. We wniosku znajdują się także przykładowe symulacje, pokazujące, jakie raty klient będzie płacił, gdy zdecyduje się na określoną sumę pieniędzy. Kiedy już klient zdecyduje się na to, jaką sumę kredytu wybrać, potwierdza przeczytanie formularza i zapoznanie się ze wszystkimi informacjami. Pozostaje jedynie czekanie na pozytywną decyzję analityków finansowych. Decyzja o przyznaniu albo o odmowie przyznania kredytu przesyłana jest w formie e-maila albo też w formie sms. Kiedy klient otrzyma decyzję pozytywną, otrzymuje także informację o tym, w jakim czasie na jego koncie znajdą się środki pieniężne. Zazwyczaj jest to czas zawierający się w przedziale od kwadransa do kilku godzin. Klient otrzymuje jeszcze zazwyczaj pisemną umowę oraz pisemny harmonogram spłat rat kredytu.