Na czym polega zabezpieczenie hipoteczne?

Na czym polega zabezpieczenie hipoteczne?

Wielokrotnie osoby decydujące się na pożyczkę lub kredyt hipoteczny, zastanawiają się konsekwencje pojawią się w związku z zabezpieczeniem hipoteką. Przed podjęciem decyzji warto wiedzieć na czym polega ten mechanizm oraz jakie uprawnienia i obowiązki posiada bank, a także osoba zaciągająca zobowiązanie, które zabezpieczone jest właśnie hipoteką. Przed wszystkim, według przepisów prawnych, hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym przysługującym instytucji bankowej. W praktyce oznacza to, że bank przez czas trwania umowy kredytowej może skorzystać z nieruchomości, na którą został zaciągnięty kredyt. Najważniejszym uprawnieniem banku jest przysługujące mu prawo do zaspokojenia wierzytelności z nieruchomości, na dodatek bank ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami. Zatem w przypadku gdy kredyt nie będzie spłacany regularnie i nastąpią duże zaległości bank może dochodzić swoich roszczeń między innymi przez sprzedaż nieruchomości i z tej kwoty spłacić zobowiązania kredytobiorcy. Jak zatem widać zabezpieczenie w postaci hipoteki w przypadku trudnej i ciągłej sytuacji finansowej może skutkować tym, iż kredytobiorca straci swoją nieruchomość, czyli mieszkanie, dom lub działkę. Decydując się zatem na kredyt hipoteczny należy mieć świadomość swoich praw i obowiązków, a także praw banku, który kredyt udzielił.