O wakacjach kredytowych

O wakacjach kredytowych

W przypadku kłopotów ze spłatą kredytu hipotecznego bank, który udzielił nam kredytu może zaoferować nam pomoc w postaci refinansowania kredytu lub wakacji kredytowych. Wakacje kredytowe to zawieszenie spłaty kredytu na pewien czasu. Możemy odroczyć spłacanie kredytu na jedną lub więcej rat. W celu otrzymania od banku odroczenia spłaty kredytu musimy wystąpić do banku o udzielenie nam wakacji kredytowych. O przyznanie nam wakacji kredytowych możemy wystąpić nie wcześniej niż po roku spłacania kredytu. O szczegóły dotyczące warunków otrzymania wakacji kredytowych powinniśmy dowiedzieć się osobiście w banku, który udzielił nam kredytu. Każdy bank ma bowiem w tym zakresie odrębne przepisy. W jednym banku wakacje można otrzymać tylko jeden raz podczas spłacania kredytu, w innych możliwe jest to dwukrotnie. Podobnie różna jest w różnych bankach ilość rat, które można zawiesić. Wakacje kredytowe są rozwiązaniem doraźnym. Drugim wyjściem z problemów ze spłatą kredytu hipotecznego jest jego refinansowanie. Pod tym terminem kryje się przeniesienie naszego kredytu do innego banku i powtórne ustalenie, tym razem bardziej dostępnych dla nas, wysokości rat. Może się okazać, że bank, do którego przeniesiemy kredyt pobierze od nas prowizję, co w rezultacie sprawi, że kredyt będzie kosztował więcej.