Przelewy zdefiniowane i niezdefiniowane w koncie bankowym

Przelewy zdefiniowane i niezdefiniowane w koncie bankowym

Dziś niemalże każdy mieszkaniec kraju posiada konto bankowe. Posiada je z pewnością każdy, kto pracuje i to bez względu na rodzaj zawartej umowy. Konto bankowe to dziś podstawa funkcjonowania w cyfrowym świecie, ale także i szereg ciekawych funkcji, które pozwalają na uproszczenie wielu dziedzin życia. Konto bankowe wiąże się także z koniecznością umiejętności obsługi wielu elementów wchodzących w jego skład. Jednym z produktów, które są elementem nowoczesnej bankowości internetowej są przelewy internetowe. Wykonuje się je z poziomu nakładki internetowej, która umożliwia sterowanie kontem. Wśród przelewów wyróżniamy przelewy zdefiniowane i niezdefiniowane. Te pierwsze pozwalają na wykonywanie stałych dyspozycji, te drugie z kolei jedynie na wykonywanie przelewów jednorazowych. Przelew zdefiniowany to taki rodzaj przelewu, który ma wpisane wszystkie dane odbiorcy i można z niego korzystać co miesiąc bez konieczności wypełniania tych samych rubryk. Przelew zdefiniowany w takim przypadku wymaga jedynie wpisywania kwoty, jaka ma być w danym miesiącu przelana na konto odbiorcy i na potwierdzenie go za pomocą wykorzystywanej metody autoryzacji. Przelew jednorazowy stosuje się zazwyczaj wtedy, gdy chce się zapłacić za jedną transakcję, na przykład za transakcję zawartą w serwisie aukcyjnym. Często też w ten sposób korzysta się z ofert sklepów internetowych i płaci się za zakupione produkty.