Rynek budowlany vs kredyty mieszkaniowe

Rynek budowlany vs kredyty mieszkaniowe

Bardzo łatwo jest znaleźć negatywne dla klientów banków skutki bardziej restrykcyjnej polityki kredytów mieszkaniowych. Wiadomo przecież, że klienci dzięki temu nie będą mogli wybudować swoich domów, budynków gospodarczych i kupić działek. Ale taka polityka ma też bardzo złe skutki dla całej branży budowlanej. Jej, bowiem zyski są bezpośrednio związane z wysokością i ilością udzielanych kredytów mieszkaniowych. Jeśli bowiem banki zaprzestają finansowania nowo powstałych inwestycji kredytami mieszkaniowymi, to również i budowlańcy nie będą mieli zleceń. Tym samym powstanie kolejna grupa zawodowa, która będzie miała trudności z własnymi finansami. Nie tylko jednak sami budowlańcy mają problem. Zmniejszona liczba inwestycji, to też mniejszy popyt na rozmaite materiały budowlane. Producenci i sprzedawcy, którzy teraz praktycznie żyją z tego, co udało im się sprzedać na wiosnę i w lecie mogą w przyszłych latach mieć spore problemy z wypłacalnością i płynnością finansową. Oczywiście cały ten negatywny ciąg zjawisk dojdzie też do samych banków, które nie będą miały zbyt dużego popytu na swoje kredyty i nie będą też posiadać zbyt wielu wkładów finansowych. Jak więc widać, pętla się zamknie i to, czego bankowcy chcieli uniknąć wróci do nich ze zdwojoną siłą. Warto, więc przemyśleć swoją politykę kredytową, aby nie opierać się jedynie na coraz większych restrykcjach, ale też starać się wprowadzić nowe standardy mające uzdrowić gospodarkę.