Sukces za pożyczone pieniądze

Sukces za pożyczone pieniądze

W dzisiejszych warunkach utrzymanie odpowiedniego wzrostu gospodarczego staje się podstawą zarządzania całych gospodarek. Recesja niestety kompletnie nie sprzyja takim działaniom i nie brakuje krajów, które wyraźnie tracą tempo i nie zyskują już tak szybko, jak niegdyś. Odciska się to oczywiście na wielkim biznesie i nie brakuje instytucji, które mają fatalne wyniki finansowe i nie są w stanie przetrwać w swojej aktualnej formie. To z kolei prowadzi do redukcji zatrudnienia czy spowalniania inwestycji. Ze strategicznego punktu widzenia czasami zadłużanie się jest bardziej opłacalne niż ograniczanie wydatków, z drugiej strony trzeba umieć zaciągać zobowiązania, które w przyszłości będzie się w stanie pokryć. Przez całe dekady kraje demokratyczne zaciągały miliardowe długi aby finansować swoje inwestycje w infrastrukturę czy opłacać sferę socjalną. Dzisiaj obywatele tych krajów muszą za to płacić a media zainteresowane są wyraźnie wszystkim, co odnosi się do globalnej ekonomii i finansów publicznych. Opinia publiczna także chętnie rozlicza polityków z każdej wydanej złotówki. W takiej atmosferze trudno jest jednak prowadzić udany biznes, albowiem klimat nie sprzyja do pozyskiwania kontrahentów ani kolejnych inwestorów a więc utrzymanie zadowalającego tempa wzrostu jest więcej niż trudne.