Treść umowy kredytowej

Treść umowy kredytowej

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej, wszystko zmierza do podpisania umowy kredytowej. Za każdym razem, gdy podpisujemy umowę kredytową powinniśmy skonsultować jej treść z dwoma osobami, mianowicie z prawnikiem oraz z doradcę kredytowym. Profesjonalnie zajmujące się tą tematyką osoby pozwolą nam na wyłapanie niewidocznych do tej pory niedogodności umowy kredytowej. Banki nie są święte i bardzo często starają się nie wystawiać na pierwszy plan ewentualnych niedogodności takiego kredytu. Z pozoru prosta umowa kredytowa może zawierać wiele wad, które w końcowym rozrachunku mogą spędzać sen z powiek kredytobiorcy. Konsultacja z prawnikiem czy z doradcą kredytowym nie są w końcu aż tak kosztowne, jak możliwe przyszłe perturbacje wynikające z niedopilnowania. Trzeba pamiętać, że przed podpisaniem umowy można jeszcze pewne kwestie przedyskutować i renegocjować, oraz usunąć niejednoznaczności z treści umowy. Po podpisaniu umowy nie mamy już takiej możliwości jednak. W treści każdej umowy kredytowej znaleźć się muszą takie elementy, jak dokładne informacje dotyczące obu stron, wysokość zaciągniętego kredytu, termin spłat, rodzaj rat, czy malejące czy stałe, oraz warunki wypowiedzenia umowy i jej renegocjowania. Generalnie chodzi o nakreślenie wszystkich uprawnień i obowiązków każdej ze stron umowy.