Udzielanie kredytu obrotowego

Udzielanie kredytu obrotowego

Wielu przedsiębiorców korzysta z możliwości zaciągnięcia kredytu obrotowego, z którego może być finansowana bieżąca działalność firmy. Tego rodzaju kredyt można przekazać między innymi na zakup wyposażenia, na zapłatę dla naszych dostawców, czy też na kupno materiałów potrzebnych do płynnego prowadzenia przedsiębiorstwa. Warto z niego skorzystać, gdyż w większości ofert instytucji bankowych jest korzystnie oprocentowany, nie zawiera w sobie prowizji, oraz opłat dodatkowych. Kredyty obrotowe należą do grupy kredytów krótkoterminowych, najczęściej zaciągane są na dwanaście miesięcy, rzadziej na dwadzieścia cztery. Kredyty obrotowe przekraczające dwanaście miesięcy nazywane są często kredytami na zapasy sezonowe. Ważne, że pieniędzmi z kredytów obrotowych nie można finansować długów przedsiębiorstwa, tylko i wyłącznie bieżącą działalność. By rozpocząć całą procedurę decyzyjną w jednostce bankowej należy złożyć stosowny wniosek, którego wzór można znaleźć na stronach internetowych banków. Zazwyczaj przywilej skorzystania z takich kredytów mają wyłącznie krajowe firmy, tym zza granicy nie przysługuje takie prawo. Kredyty obrotowe najbardziej się opłaca się zaciągać w banku, w którym przedsiębiorstwo posiada rachunek firmowy. Kredyty obrotowe można podzielić na odnawialne i te nieodnawialne.