Wniosek kredytowy- kupno mieszkania

Wniosek kredytowy- kupno mieszkania

Po zapoznaniu się z ofertami różnych banków, w celu dalszych kroków można udać się do wybranego banku lub złożyć wniosek przez internet. Wniosek można złożyć niezależnie od tego czy kredytobiorca ma upatrzone mieszkanie czy też chce zbadać ofertę banku i przekonać się, na jak duży kredyt może liczyć. Po złożeniu wniosku trzeba czekać na telefon od doradcy w celu przekazania podstawowych informacji i ewentualnie umówienia się na spotkanie. Wniosek właściwy składa się po podpisaniu umowy przedwstępnej ze sprzedającym lub z deweloperem. Składając formalny wniosek o kredyt należy przedstawić dokumenty, co najmniej tj.: dokument potwierdzający wysokość zarobków, umowa przedwstępna oraz dokumenty dotyczące mieszkania- np. księga wieczysta. Następnie wniosek zostaje zbadany przez analityka kredytowego, a bank dokonuje wyceny mieszkania przez rzeczoznawcę. Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione, decyzja o przyznaniu kredytu jest pozytywna. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o kredyt. Warto wcześniej poprosić bank o wzór umowy, w celu głębszego zapoznania się z treścią. Ostatnią czynnością jest zawarcie ostatecznej umowy kupna- sprzedaży ze sprzedającym lub deweloperem i w przypadku rynku wtórnego wniosek o wpisanie hipoteki dla banku. W przypadku rynku pierwotnego hipoteka zostanie wpisana wtedy, gdy mieszkanie będzie zbudowane, a bank najprawdopodobniej zażąda opłacenia dodatkowego ubezpieczenia. Należy też ustanowić inne wymagane ubezpieczenia i można już złożyć w banku dyspozycję uruchomienia kredytu.