Wybór banku- ważna rzecz

Wybór banku- ważna rzecz

Przy wyborze banku przede wszystkim zwraca się uwagę na oprocentowanie. I słusznie. Jednak nie należy pomijać kilku innych spraw. Warto zwrócić uwagę na to, jak duża jest prowizja od udzielania kredytu. Standardowa prowizja waha się w granicach 1-2%, powyżej 2% można uważać za wysoką. Zdarzają się odstępstwa od pobierania tego rodzaju opłaty, np. w okresach promocji. Istotne jest czy bank przewiduje dodatkowe opłaty i prowizje za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu. Dla kredytobiorcy korzystne byłoby, aby opłaty te nie istniały lub istniały tylko w krótkim okresie. Brak tych opłat pozwala elastyczniej dysponować swoim zadłużeniem. Przy ocenie oferty bankowej ma wpływ ilość dodatkowych zabezpieczeń wymaganych przez bank. Niektóre banki żądają dodatkowego ubezpieczenia na życie kredytobiorcy, weksel in blanco kosztujący 0, 1% sumy kredytu, ubezpieczenia mieszkania (wymóg każdego banku). Jeżeli kredyt wynosi więcej niż 80% wartości mieszkania, większość banków wymaga opłacenia dodatkowego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Różnica w kosztach dotyczy także wyceny mieszkania przez rzeczoznawcę. Nie wszystkie banki pokrywają jej koszty. Różne banki oprócz standardowych dokumentów mogą wymagać dodatkowych dokumentów w procesie ubiegania się o kredyt. Może to przedłużać proces przyznawania kredytu. Niestety trudno to przewidzieć, ale warto dokonywać wyboru świadomie, zapoznając się z tymi informacjami, które są dostępne.