Wypowiedzenie umowy kredytu

Wypowiedzenie umowy kredytu

W umowie kredytowej instytucja kredytowa może wypowiedzieć kredytobiorcy umowę kredytową. Najczęściej dzieje się to wówczas, gdy dana osoba, albo podmiot gospodarczy ma problemy z terminowym spłacaniem rat kredytowych. Jeżeli zaciągnęliśmy kredyt, a zalegamy ze spłatą rat możemy być pewni, że bank nie zostawi tego w taki sposób. Umowa kredytowa może zostać wypowiedziana również w przypadku, gdy zdolność kredytowa kredytobiorcy ulegnie pogorszeniu, albo strona bankowa przewiduje, że taka sytuacja nastąpi w najbliższym czasie, w takim przypadku nie musimy nawet zalegać z ratami kredytowymi. Jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana, to możemy się spodziewać, że bank zechce z nami w najbliższym czasie renegocjować warunki umowy i zażąda dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Nie ulega wątpliwości, że dla banków wypowiedzenie umowy jest ostatecznością i unika tego za wszelką cenę, zazwyczaj stara się rozłożyć raty na korzystniejsze i osiągalne dla kredytobiorcy raty. By uniknąć takiej przykrej sytuacji najlepiej przed podpisaniem umowy skonsultować się z doradcą kredytowym oraz z prawnikiem, którzy pomogą nam ocenić czy będzie w naszym zasięgu spłata rat kredytowych na takim określonym odcinku czasu. Gdy mamy kilka kredytów i nie radzimy sobie z ich spłatą, bank może nam zaproponować jego konsolidację.